Komiteliste Granecupen 2014

Grane – cup.      Foreslåtte datoer:
 

5 februar - Klassisk,          

12 februar – fristil,   Komitemøte etter på for å planlegge sprint.       

19 februar – Sprint, Komitemøte etter på for å planlegge ski-leik.

 5 mars – ski-leik

12 mars - klubbmesterskap klassisk

Reservedager:                    19 mars og 26 mars.

 

Påmeldingsfrist :                 17.30.

Startkontigent :                   Grane – cup :                    160 kr  (for alle 4 renn)

                                           Klubb – mesterskap:           50 kr.

Granecup ansvarlig:        Torfinn Lien

 

Løypekomite :                    Torfinn Lien og Einar Bekkevold.                              
                                           (Åge Richardsen reserve)

 

Starter:                               Ole J Bogfjellmo, Kjell Mellingen                              

                                          (Åge Richardsen reserve)

 

Tidtaker:                            Svein Roar Strømstad. Stian Rystad, Kjell Arne Bekkevold.

                                          (reserve: Lyder Sund, Sven Erik Aaslid)

Påmelding :                       Ann Hege Bekkevold  og Wenche Richardsen.        

                                          (Reserve, Ingunn R)

 

Kjøkken :                          Tone Bogfjellmo( Innkjøpsansvarlig), Liv Sund.      (reserve, Aina Skundberg, Silje Lien)
 

Snuer:                              Torfinn Lien og Einar Bekkevold.

Superpotetreserver:        Torhild Lamo,  Margrethe Jönnson og Ingrid Fagerli.

                                        Kan gå inn over alt, hvis reserver ikke kan.

 

Alle har selv ansvar for å ordne med reserve for seg hvis de ikke kan møte.

 

Ved temperatur under minus 12 skal rennet utsettes. Torfinn tar avgjørelser på dette før kl. 16
Dette oppdateres kun på facebook, Grane IL SKI

 

Påmeldingsgjengen må ha tilgang på en PC m/ skriver. Den må inneholde ferdige maler for påmelding og tidtaking. Ansv. Lyder

    

Markedsføring:
Komitebrev sendes ut før jul. Styre må gi tilbakemelding på oppsett før 5. januar            

Ansv. Lyder

Det lages et oppslag for oppsett på COOP skolene og barnehagen. 10 jan                           

Ansv. Wenche

Brev med barna hjem, skolene (2 x Trofors + F-dal) og barnehagen. 10 jan  Ansv. Wenche
På egen gruppe/ side på FB, oppslag på kommunens hjemmeside. 10 jan                           

Ansv. Lyder   (På kommunens side når vi vet at det blir forhold)

                                                                                             
Pølsefest: Det må settes en dato medio april, ansvar styret.