Rutiner ved påmelding til kretsrenn.

Aina Skundberg har tatt over som påmelder:

Påmeldingen må være sendt Aina på e-post: ainaskundberg@hotmail.com
eller SMS 95798461, senest kl 19:00 på onsdager.

Terminliste 2012